Teplárna Orlová
Jako každý moderní podnik i SMO v dnešní době připravuje a realizuje rozvojové programy, které umožní poskytování lepších a levnějších služeb zákazníkům. A stejně jako v jiných oblastech je i teplárenství SMO podrobeno konkurenci, která by v případě důsledné realizace znamenala likvidaci systému centrálního zásobování teplem a výstavbu stovek izolovaných zdrojů se stovkami komínů jednotlivých vchodů a domů na sídlišti. A protože nechceme stát a přešlapovat na místě a pak hledět na les komínků po městě, začali jsme hledat optimální řešení, umožňující poskytnout odběratelům tepla takové služby a cenu tepla, aby neměli důvod hledat jiné varianty. Proto po analýze proveditelných možností vznikla studie napájení systému centralizovaného zásobování teplem Alternativními Zdroji Tepla. Tato studie, řešící původně 19 distribuovaných zdrojů tepla, byla dle stále platného pokynu jediného vlastníka společnosti SMO, kterým je Město Orlová, rozpracovávána do fáze pro možnost případné realizace záměru. Výsledné technicky a ekonomicky optimální řešení je 13 zdrojů v sídlištní zástavbě umístěných v budovách současných výměníkových stanic a 2 lokální zdroje v části Orlová-Poruba. V současné době je možnost dalšího postupu prací na přípravě projektu ovlivněna zejména nesouhlasnými stanovisky některých subjektů a orgánů, bez jejichž vyřešení není možno v jeho přípravě dále pokračovat. Jsme přesvědčeni o tom, že CZT v Orlové má i do budoucna svůj smysl. Z technického i ekonomického hlediska jde o nejefektivnější řešení a město by mělo mít připravenu alternativu vhodných zdrojů tepla pro zásobování svého systému pro případ, že stávající jediný možný a tedy monopolní zdroj na Elektrárně Dětmarovice přestane být z různých důvodů udržitelný.