Teplárna Orlová
Jako každý moderní podnik i SMO v dnešní době připravuje a realizuje rozvojové programy, které umožní poskytování lepších a levnějších služeb zákazníkům. A stejně jako v jiných oblastech je i teplárenství SMO podrobeno konkurenci, která by v případě důsledné realizace znamenala likvidaci systému centrálního zásobování teplem a výstavbu stovek izolovaných zdrojů se stovkami komínů jednotlivých vchodů a domů na sídlišti. A protože nechceme stát a přešlapovat na místě a pak hledět na les komínků po městě, začali jsme hledat optimální řešení, umožňující poskytnout odběratelům tepla takové služby a cenu tepla, aby neměli důvod hledat jiné varianty.
Proto po analýze proveditelných možností vznikla studie napájení systému centralizovaného zásobování teplem Alternativními Zdroji Tepla. Tato studie, řešící původně 19 distribuovaných zdrojů tepla, je nyní rozpracovávána do fáze pro možnost případné realizace záměru. Výsledné řešení je 13 zdrojů v sídlištní zástavbě umístěných v budovách současných výměníkových stanic a 2 lokální zdroje v části Orlová-Poruba.
Informace o postupu celého řešení, které má název Teplárna Orlová, budeme průběžně zveřejňovat na této webové stránce naší společnosti. Aktuálně zde můžete nalézt studii z roku 2016 zpracovanou společností TZB Orlová, rozptylovou studii nyní připravovaného řešení kotelen, informaci o výsledcích průzkumu mínění obyvatel Orlové a pro technické fajnšmekry informace o ultra nízkoemisních plynových hořácích Weishaupt, které patří mezi nejlepší dosažitelné technologie a s jejichž využitím by se počítalo při výstavbě tepelných zdrojů.
Pro bližší seznámení orlovské veřejnosti s celým záměrem a možnost diskutovat toto téma s odborníky z oblasti teplárenství připravujeme předběžně na září t.r. veřejné projednání záměru výstavby Teplárny Orlová, na které budou všichni zájemci srdečně zváni. Přesný termín projednání bude v dostatečném předstihu oznámen.
teplarna