Zahájili jsme strojní čištění komunikací po zimě  ve městě Orlové  dle stanoveného harmonogramu. V čištění komunikací je zahrnuto čištění silnic i v místech, které jsou označeny místem parkovacím. V tomto případě dochází před zahájením k řádnému označení dopravními značkami, které upozorňují řidiče, aby v daném termínu neparkovali v uvedené lokalitě. Plošné čištění silnic probíhá v odstraňování posypového materiálu (strusky) po zimě, kde je při této činnosti použit zametací stroj  M26, který má kropicí trysky pro případ čištění v prašném prostředí. Během strojního čištění dochází zároveň i k ručnímu dočištění krajnic pracovníky veřejné služby. Multicara zajišťuje odvoz shrabaných smetků ve vyčištěných lokalitách.

Adresa:

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
735 14  Orlová-Lutyně

Telefonní a emailové spojení:

tel: (+420) 596 585 511
GSM: (+420) 731 444 391

e-mail: as(at)smo-orlova.cz

Datová schránka: a8tgcju

IČ: 60793163