Krytý bazén uzavřen 2.1.-5.1.2019

Z důvodu prací na celoplošné penetraci podlah v prostorách budoucího Wellness na Krytém bazénu v Orlové (KB) bude ve dnech 2.1. až 5.1. 2019 přerušen provoz celého KB, tj. mimo provoz budou jak sauny, tak i vlastní bazén.
K tomuto opatření musíme přistoupit z důvodu očekávaného zvýšeného zápachu, jenž se při penetraci bude přenášet do prostor KB a nepříjemně by rušil návštěvníky. V neděli 6.1. by vše mělo být již odvětráno a provoz KB bude moci pokračovat.