Změna svozů komunálního odpadu

Změna svozů komunálního odpadu

Z důvodu státního svátku budou pondělní svozy směsného komunálního odpadu probíhat již v neděli 30.4. Nádoby tak prosím v tomto termínu zpřístupněte pro svoz.

U ostatních svozů (papír, plast, sklo, bioodpad) bude docházet k časovým prodlevám. Berte prosím toto na zřetel.

Provoz sběrných dvorů

Dne 1. 5.2017 budou oba sběrné dvory uzavřeny.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Krytý bazén uzavřen!

Z důvodu havárie na technologii, bazén do odvolání uzavřen, sauny zůstávají v provozu!

Čištění komunikací po zimě

Zahájili jsme strojní čištění komunikací po zimě  ve městě Orlové  dle stanoveného harmonogramu. V čištění komunikací je zahrnuto čištění silnic i v místech, které jsou označeny místem parkovacím. V tomto případě dochází před zahájením k řádnému označení dopravními značkami, které upozorňují řidiče, aby v daném termínu neparkovali v uvedené lokalitě. Plošné čištění silnic probíhá v odstraňování posypového materiálu (strusky) po zimě, kde je při této činnosti použit zametací stroj  M26, který má kropicí trysky pro případ čištění v prašném prostředí. Během strojního čištění dochází zároveň i k ručnímu dočištění krajnic pracovníky veřejné služby. Multicara zajišťuje odvoz shrabaných smetků ve vyčištěných lokalitách.

Rozloučení se sezonou ledové plochy

Dne 2.4.2017 proběhne poslední provozní den ledové plochy na našem zimním stadionu.
Jako tradiční rozloučení se sezonou a poděkování všem návštěvníkům a příznivcům našeho zimního stadionu, bude dne 1.4.2017 od 15:30-17:00 bruslení veřejnosti ZDARMA.

Sběrné dvory přes velikonoce

Dovolujeme si upozornit, že sběrné dvory jsou přes velikonoce uzavřeny.

pátek 14.4.2017 - zavřeno

sobota 15.4.2017 otevřeno

neděle 16.4.2017 zavřeno

pondělí 17.4.2017 zavřeno

Teplo bude levnější

„Snížení cen je jednak výsledkem naší úspěšné dohody se společností
ČEZ Teplárenská, od níž teplo pro Orlovou nakupujeme, jednak plníme
náš cíl zlevnit teplo orlovským občanům. Lepší ceny tedy promítneme do
účtů koncových zákazníků,“ říká ředitel SMO Jaroslav Vaněk.

Adresa:

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
735 14  Orlová-Lutyně

Telefonní a emailové spojení:

tel: (+420) 596 585 511
GSM: (+420) 731 444 391

e-mail: as(at)smo-orlova.cz

Datová schránka: a8tgcju

IČ: 60793163